SỨ MỆNH

Cống hiến cho xã hội những sản phẩm - dịch vụ mang tính thời đại và giàu giá trị nhân văn - nhân bản truyền thống, nhằm nâng cao chất lượng dân trí trong đời sống tâm linh.

♦   Cống hiến cho xã hội những sản phẩm - dịch vụ mang tính thời đại và giàu giá trị nhân văn - nhân bản truyền thống, nhằm nâng cao chất lượng dân trí trong đời sống tâm linh.
 
♦   Luôn hướng tới thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tạo ra những cơ hội giao thương hợp tác trong công việc cho cộng đồng phật tử trên toàn thế giới.
 
♦   Gia tăng giá trị, lợi ích cho mọi người ...
 

 

Các bài viết liên quan

© Copyright IT Express 2019 All rights reserved